fbpx

Et grønt tag er en udvidelse af det eksisterende tag, bestående af forskellige komponenter, såsom afløbssystem, filter, drænlag og sedummåtter.

Grønne tage kan være modulære, da der er mange tilvalg og forskellige løsninger som kan anvendes. Heriblandt drænlag, filtlag, vandreservoir, støtteskinner, forskellige plantetyper osv. I Nordamerika er fordelene ved grønne tage dårligt forstået, og markedet forbliver ugeneret trods indsatsen på dette område af forskellige industriledere. I Europa er disse teknologier imidlertid blevet meget veletablerede. Grønne tage er også med til at afgive et fornuftig investeringsafkast, men repræsentere ydermere sociale-, økonomiske og miljørigtige fordele, primært i større byer.

OFFENTLIGE FORDELE

ÆSTETISKE FORBEDRINGER

 • Grønne tagkonstruktioner i større byer er ofte blevet promoveret som en nem og effektiv strategi til at forskønne miljøet og øge investeringsmulighederne.

AFFALDSFOREBYGGELSE

 • Grønne tage kan bidrage til deponering af forskellige affaldsstoffer, da det forlænger levetiden af vandtætningsmembraner, samt levetiden for varme-, ventilations- og HVAC-systemer da forbruget vil blive nedsat grundet de grønne tage.

REGNVANDSKONTROL

 • Med grønne tage opbevares regnvand af substratet og optages derefter af planterne, hvorfra det returneres til atmosfæren gennem transpiration og fordampning.
 • Om sommeren kan grønne tage fastholde 70-90% af nedbør der falder på dem.
 • Om vinteren kan grønne tage fastholde 25-40% af nedbør.
 • Grønne tage holder ikke kun regnvand tilbage, men modererer også vandets temperatur og fungerer som naturlige filtre for noget af det vand, der løber af.
 • Grønne tage reducerer mængden af afstrømning af stormvand og forsinker også tidspunktet for afstrømningen, hvilket resulterer i mindre pres på kloaksystemerne i større nedbørsperioder.

HJÆLPER MOD URBAN HEAT ISLAND EFFECT (UHI)

 • Gennem den daglige fordampningscyklus kan planter på lodrette og vandrette overflader afkøle byer i varme sommermåneder og reducere Urban Heat Island (UHI) effekten. Lyset absorberet af vegetationen ville ellers blive omdannet til varmeenergi.
 • UHI mindskes også ved at dække nogle af de varmeste overflader i bymiljøet – heriblandt sorte tage.
 • Grønne tage kan også bidrage til at reducere fordelingen af støv og partikler i hele byen samt smogproduktionen. Dette kan spille en rolle i reduktionen af drivhusgasemissioner samt tilpasse byområder til et fremtidigt klima med varmere somre

FORBEDRING AF LUFT KVALITETEN

 • Planterne på grønne tage kan optage luftbårne forurenende stoffer, atmosfærisk deponering og også filtrere skadelige gasser.
 • Ved hjælp af de grønne tages temperatur modererende effekter, kan efterspørgslen på kraftværker mindskes samt mængden af CO2 og andre forurenende biprodukter, der frigives i luften.

PRIVATE FORDELE

ENERGIEFFEKTIVITET

 • Isoleringen som grønne tage medbringer kan reducere mængden af energi, der er nødvendig for at moderere temperaturen i en bygning, da tagene er samlingspunktet for det meste af varmeforløbet om vinteren- og sommeren.
 • En forskning fra Canadas National Research Council viser at et omfattende grønt tag reducerede det daglige energibehov for klimaanlæg om sommeren med over 75%.

BRANDFORMINDSKELSE

 • Grønne tage har meget lavere brændende varmelast (den varme der genereres, når et stof forbrænder) end almindelige tage.

STØJFORMINDSKELSE

 • Grønne tage har fremragende støjdæmpning, især for lavfrekvente lyde. Et omfattende levende tag kan reducere lyden udefra med 40 db, mens et intensivt levende tag kan reducere lyden med 46-50 db.
Interesseret?
- lad os ringe til dig... helt uforpligtende!
Jeg vil gerne ringes op
Sender