fbpx

Et grønt tag er en udvidelse af det eksisterende tag, som bygges op af en række forskellige komponenter. Først og fremmest de karakteristiske sedummåtter med blomstrende stenbedsplanter, græs, geotekstil, drænlag, filter, kanter og afløbssystem.

GENERELT er grønne tage med til at afgive et fornuftigt investeringsafkast, og har mærkbare sociale-, økonomiske og miljørigtige fordele, især for livet i byerne.

OFFENTLIGE FORDELE

ÆSTETISKE FORDELE

 • Grønne tage i bymæssig bebyggelse er en nem og effektiv strategi til at forskønne miljøet og invitere naturen ind i byen.
 • De gavner biodiversiteten, og skaber egnede levesteder for bier og insekter.
 • Grønne tage kan – arkitektonisk – få bygninger til at falde godt ind i det omliggende miljø – både i byen og ude i naturen.

STØJDÆMPNING

 • Grønne tage har fremragende støjdæmpning, især for lavfrekvente lyde. Et tag af levende stenbedsplanter kan reducere lyde, både ude og inde, med op mod 40-50 db.

REGNVANDSKONTROL

 • Med grønne tage opbevares regnvand i planternes voksemedium, og en del af vandet optages af planterne. Herfra returneres en del af det til atmosfæren gennem fordampning.
 • Om sommeren kan grønne tage fastholde 70-90% af den nedbør, der falder på dem.
 • Om vinteren kan grønne tage fastholde 25-40% af nedbøren.
 • Grønne tage holder ikke kun regnvand tilbage, men modererer også vandets temperatur og fungerer som naturligt filter for noget af det vand, der løber af.
 • Grønne tage reducerer afstrømningen af voldsomme regnskyl og skybrud, og forsinker vandafløbet, således at der bliver mindre pres på kloaksystemerne.

MINDSKER URBAN HEAT ISLAND EFFECT (UHI)

 • Gennem den daglige fordampning kan planter på lodrette og vandrette overflader afkøle byer i varme sommermåneder, og reducere den såkaldte Urban Heat Island (UHI) effekt.
 • Sollys absorberes af vegetationen, og reducerer opvarmning af tagfladen.
 • UHI effekten mindskes ved at dække nogle af de varmeste overflader i bymiljøet med grønne plantebaserede overflader – eksempelvis sorte tage.
 • Grønne tage kan også bidrage til at begrænse gener af støv og partikler i hele byen, samt reducere spredning af smogpartikler.
 • De kan spille en rolle i forhold til at reducere udledning af drivhusgasser, og tilpasse byområder til et fremtidigt klima med varmere somre.

FORBEDRING AF LUFT KVALITETEN

 • Planterne på grønne tage kan optage luftbårne, forurenende stoffer, og filtrere skadelige gasser, som fx bilernes udstødningsgasser.
 • Ved hjælp af de grønne tages temperaturregulerende effekt, kan efterspørgslen på varme fra kraftværker mindskes, og mængden af CO2-udslip til atmosfæren kan dermed reduceres.

AFFALDSFOREBYGGELSE

 • Grønne tage kan reducere behovet for deponering af affald, idet levetiden på byggeriets vandtætningsmembraner af plastik forlænges med det beskyttende lag af sedumplanter. Tagets levetid forlænges, da konstruktionen er mindre udsat for sol og vind.
 • På langt sigt kan levetiden for varme-, ventilations- og HVAC-systemer ventes forlænget, da forbruget på disse systemer bliver nedsat af de grønne tages isolerende effekt.

BRANDHÆMMENDE

 • Grønne tage virker brandhæmmende. De har meget lavere brændende varmelast – den varmeenergi der udvikles, når et stof forbrænder – end almindelige tage.

PRIVATE FORDELE

ENERGIEFFEKTIVITET

 • Grønne tage nedbringer energiforbruget. Taget modererer temperaturen i en bygning. Det beskytter mod høj varme om sommeren, og reducerer behov for afkøling. Om vinteren isolerer det mod varmetab. – Forskning fra Canadas National Research Council viser, at et omfattende grønt tag reducerede det daglige energibehov for klimaanlæg om sommeren med over 75%.
 • Grønne tage på mindre bygninger, som cykelskure, affaldsrum, carporte, legehuse, hytter og shelters vinder frem, såvel hos private grundejere, som i den almene boligsektor, og hos firmaer og erhvervsdrivende.

ET GRØNT TAG ER ET SUNDT BIDRAG TIL KLIMAFORBEDRINGER

Interesseret?
- lad os ringe til dig... helt uforpligtende!
Jeg vil gerne ringes op
Sender