fbpx

Et grønt tag er en udvidelse af det eksisterende tag, som bygges op af en række forskellige komponenter. Først og fremmest de karakteristiske sedummåtter med blomstrende stenbedsplanter, græs, geotekstil, drænlag, filter, kanter og afløbssystem.

GENERELT er grønne tage med til at afgive et fornuftigt investeringsafkast, og har mærkbare sociale-, økonomiske og miljørigtige fordele, især for livet i byerne.

OFFENTLIGE FORDELE

ÆSTETISKE FORDELE

 • Grønne tage i bymæssig bebyggelse er en nem og effektiv strategi til at forskønne miljøet og invitere naturen ind i byen.
 • De gavner biodiversiteten, og skaber egnede levesteder for bier og insekter.
 • Grønne tage kan – arkitektonisk – få bygninger til at falde godt ind i det omliggende miljø – både i byen og ude i naturen.

STØJDÆMPNING

 • Grønne tage har fremragende støjdæmpning, især for lavfrekvente lyde. Et tag af levende stenbedsplanter kan reducere lyde, både ude og inde, med op mod 40-50 db.

REGNVANDSKONTROL

 • Med grønne tage opbevares regnvand i planternes voksemedium, og en del af vandet optages af planterne. Herfra returneres en del af det til atmosfæren gennem fordampning.
 • Om sommeren kan grønne tage fastholde 70-90% af den nedbør, der falder på dem.
 • Om vinteren kan grønne tage fastholde 25-40% af nedbøren.
 • Grønne tage holder ikke kun regnvand tilbage, men modererer også vandets temperatur og fungerer som naturligt filter for noget af det vand, der løber af.
 • Grønne tage reducerer afstrømningen af voldsomme regnskyl og skybrud, og forsinker vandafløbet, således at der bliver mindre pres på kloaksystemerne.

MINDSKER URBAN HEAT ISLAND EFFECT (UHI)

 • Gennem den daglige fordampning kan planter på lodrette og vandrette overflader afkøle byer i varme sommermåneder, og reducere den såkaldte Urban Heat Island (UHI) effekt.
 • Sollys absorberes af vegetationen, og reducerer opvarmning af tagfladen.
 • UHI effekten mindskes ved at dække nogle af de varmeste overflader i bymiljøet med grønne plantebaserede overflader – eksempelvis sorte tage.
 • Grønne tage kan også bidrage til at begrænse gener af støv og partikler i hele byen, samt reducere spredning af smogpartikler.
 • De kan spille en rolle i forhold til at reducere udledning af drivhusgasser, og tilpasse byområder til et fremtidigt klima med varmere somre.

FORBEDRING AF LUFT KVALITETEN

 • Planterne på grønne tage kan optage luftbårne, forurenende stoffer, og filtrere skadelige gasser, som fx bilernes udstødningsgasser.
 • Ved hjælp af de grønne tages temperaturregulerende effekt, kan efterspørgslen på varme fra kraftværker mindskes, og mængden af CO2-udslip til atmosfæren kan dermed reduceres.

AFFALDSFOREBYGGELSE

 • Grønne tage kan reducere behovet for deponering af affald, idet levetiden på byggeriets vandtætningsmembraner af plastik forlænges med det beskyttende lag af sedumplanter. Tagets levetid forlænges, da konstruktionen er mindre udsat for sol og vind.
 • På langt sigt kan levetiden for varme-, ventilations- og HVAC-systemer ventes forlænget, da forbruget på disse systemer bliver nedsat af de grønne tages isolerende effekt.

BRANDHÆMMENDE

 • Grønne tage virker brandhæmmende. De har meget lavere brændende varmelast – den varmeenergi der udvikles, når et stof forbrænder – end almindelige tage.

PRIVATE FORDELE

ENERGIEFFEKTIVITET

 • Grønne tage nedbringer energiforbruget. Taget modererer temperaturen i en bygning. Det beskytter mod høj varme om sommeren, og reducerer behov for afkøling. Om vinteren isolerer det mod varmetab. – Forskning fra Canadas National Research Council viser, at et omfattende grønt tag reducerede det daglige energibehov for klimaanlæg om sommeren med over 75%.
 • Grønne tage på mindre bygninger, som cykelskure, affaldsrum, carporte, legehuse, hytter og shelters vinder frem, såvel hos private grundejere, som i den almene boligsektor, og hos firmaer og erhvervsdrivende.

ET GRØNT TAG ER ET SUNDT BIDRAG TIL KLIMAFORBEDRINGER

Den nye Laboratorie- og Logistikbygning på Bispebjerg Hospital har fået etableret et fint grønt Sedumtag fra GrowTek Entreprise ApS.

Patienter og naboer til Bispebjerg Hospital har fået en smuk, grøn og frodig udsigt, frem for et kedeligt sort tag at se på.

Sedumplanterne optager en del af regnvandet, og fungerer samtidig som et filter, der forsinker regnvandet i at nå til tagrenden. Ved store mængder regn hælper det grønne tag med at aflaste kloaksystemerne, så de bedre undgår oversvømmelser.

Du kan læse mere om Bispebjerg Hospitals grønne tag  her

Bispebjerg Hospital var så begejstrede for deres nye grønne tag, at de lavede en video om projektet.

Se bare her:

Er du medlem af den frivillige indkøbsforening for tagdækkere INTA?

Så kan du købe GrowTeks produkter til etablering af grønne tage via INTA.

Vi glæder os over samarbejdet med de mange medlemmer af INTA.

Et års tid efter at vi etablerede grønne tage på de 37 nye rækkehuse på Margrethevænget, var vi en tur forbi, og se taget i fuld flor.

(se video)

Sommeren 2018 var meget varm og tør, men det kunne ikke ses på sedumplanterne.
Sedum er nemlig en plante, der trives fint med begrænsede vandmængder og masser af sol – derfor er den perfekt at bruge på et tag.

I tilfælde af store mængder regnvand kan et grønt tag absorbere en del af vandet, samt forsinke den hastighed, hvormed regnvandet når kloakkerne – og derved aflaste kloaksystemet.

Et grønt tag kan altså både klare masser af regn og masser af sol.

Hvorfor vælge grønne tage? Det forklarer vi her: 

Grønne tage har mange fordele – såvel økonomiske, som klima- og miljømæssige.

De grønne sedumtage fra GrowTek ApS er moderne løsning, designet til at forbedre klimaet. Vores grønne tage kan optage op mod 50-80% af regnvandet, de medvirker til at isolere bygninger, og reducerer både støj og CO2-udslip.
Sedumplanterne, der er en art stenbedsplanter, vokser på et underlag, som holder regnvandet tilbage, og leder vandet langsommere mod kloaksystemerne. Dermed mindskes risiko for oversvømmelser ved voldsomme regnskyl og skybrud.
Grønne tage isolerer mod kulde og varme, og det betyder et lavere energiforbrug til fx opvarmning og afkøling. Sedumplanterne regulerer luftfugtigheden, og renser luften ved at absorbere støv og usunde partikler.
De grønne tage opnår således en forbedring af både mikro- og makroklimaet, samtidig med at de er smukke at se på, når de tiltrækker bier, sommerfugle og andre insekter.
Vi er stolte af at tilbyde et produkt, hvor CO2-udslippet formindskes, og miljøet forbedres, ikke mindst i vore storbyer.

Miljø-venlige fordele:

 • Afleder 50-80% regnvand samt mindsker overbelastning af  kloaksystemerne.
 • Grønne tage isolerer mod kulde om vinteren og virker kølende i de varme sommerdage.
 • Grønne tage dæmper støj i byområder – ret betydeligt
 • Reducerer mængden af skadelige partikler som støv og andet i luften.
 • Taget beskytter den underliggende tagbelægning mod solens UV-stråler.

Økonomiske fordele:

 • Begrænser skader fra skybrud, bremser regnskyl
 • Mindsker bygningens energiforbrug
 • Støjdæmper inde og ude
 • Øger potentielt værdien af bygningen

Læs mere om de forskellige produkter og løsninger vi tilbyder her: https://growtek.dk/produktinfo/

Stenfiskerkajen Odense

GrowTek Entreprise ApS

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf.: 70 20 20 71
E-mail: info@growtek.dk

Bierne i Europa og USA er ramt af en mystisk massedød kaldet “Colony Collapse Disorder”, hvor hele kolonier ganske enkelt forsvinder. Noget der kan få store konsekvenser for planter og frugttræer, der er dybt afhængige af biernes bestøvning af blomsterne, for at kunne producere frugt og grønt. Ifølge Illustreret Videnskabs beregninger, så bestøver honningbier ca 70 ud af de 100 plantearter, der brødføder omkring 90% af Jordens befolkning.

Forskerne peger på bestemte sprøjtemidler fra landbruget, som en mulig hovedårsag til biernes forsvinden. Derfor kan et grønt tag give bierne flere steder at samle næring uden sprøjtemidler. Sedumplanterne fra GrowTek Entreprise Aps har forskellige små blomster, som bier og andre insekter nyder at besøge.

Vil du gøre noget godt for bierne, sommerfugle, natsværmere og andre insekter, så få lagt et flot blomstrende grønt tag på dit hus, carporten eller andet.

GrowTek etablerer grønne tage på alle typer bygninger, som skoler, industribygninger, boligblokke og privatboliger. Dette kan du se masser af eksempler på under billeder af vores projekter.

      

Den fynske entreprenørvirksomhed GrowTek ApS er ofte i København og etablere grønne tage. Se et af projekterne i Hovedstaden, ungdomsboligerne på Provstevej i Nordvestkvarteret, der fik lagt sedum mellem træterrasserne på toppen af bygningen.
Du kan se flere før-og-efter billeder under vores projekter – klik her.

Vi kan også nævne andre grønne tage, etableret i Københavns området, se eksempelvis Fælledhusene, Jacobsens Have, Bagsværdlund, Turbinehuset og Ørestad Skøjtehal.

– Vi kører gerne ud i hele Danmark og monterer grønne tage.

GrowTek Entreprise ApS er med, når produkter til anlæg, have og parker præsenteres.

En af Danmarks største messer i have- og landskabsbranchen – med over 250 stande og ca. 10.000 besøgende – fandt sted i Slagelse d. 30/8 -1/9 2017.

I løbet af de tre lidt regnfulde dage kom mange forbi vores stand på strøget og fik en snak om grønne tage, sedumplanterne og de forskellige typer af drænunderlag.

– Har du ikke mødt os på en messe, så kan du se mere om vores produkter her.
– Har du spørgsmål om grønne tage er du altid velkommen til at kontakte vores eksperter på tlf. 70 20 20 71.

DIN Forsyning i Esbjerg fik etableret grønt tag i juli 2017.

DIN Forsyning står for en effektiv og bæredygtig håndtering af ressourcer, som fx drikkevand, spildevand, varme og genbrug.
– Deres grønne profil skinner igennem ved deres valg af en bæredygtig og miljøvenlig tagløsning fra GrowTek Entreprise ApS.

Se billederne fra Esbjerg og flere af vores mange spændende projekter her:
https://growtek.dk/reference/din-forsyning/

GrowTek Entreprise ApS er nu på facebook.

På facebook vil vi løbende give dig de nyeste info om brug af grønt tag.

Vi håber derved at kunne inspirere endnu flere til at vælge et miljøvenligt grønt tag.

Vi er stadig ret nye på facebook, og håber derfor du vil hjælpe os med at dele vores viden om alle fordelene ved grønne tage, ved at synes godt om vores facebook side.

Find os på facebook klik her

Der stilles mange krav til både miljø, økonomi og sociale forhold når Green Building Council Denmark vurdere om en bygning kan få en DGNB-certificering som værende et bæredygtigt byggeri. Dette kan du læse mere om i artiklen fra GrowTek (klik her ) eller på building-supply.dk

GrowTek har bl.a. installeret grønt tag på den DGNB-certificerede bygning Turbinehuset.

Der er 3 indslag om sedumtaget i udsendelsen så du kan spole frem til; 23:09, 28:35 og 34:47
Se TV indslaget her

Interesseret?
- lad os ringe til dig... helt uforpligtende!
Jeg vil gerne ringes op
Sender