Persondata

Håndtering af persondata hos GrowTek Entreprise ApS

 

GrowTek indsamler og behandler oplysninger om dig, når vi behandler dine sager/projekter og henvendelser. Formålet med behandlingen af oplysninger om dig er at yde den bedste service til dig i forbindelse med din henvendelse og gennemførelsen af projektet. Vi er dataansvarlig, når vi behandler dine oplysninger i forbindelse med dine projekter.

Ved tilmelding til Nyhedsbrev og brug af vores hjemmeside, accepterer du samtidig, at GrowTek (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

1. Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i GrowTeks IT-systemer.

2. Oplysningerne indsamles i forbindelse med din henvendelse og behandles ifm. forespørgsel og projektforløbet.

3. Vi indsamler følgende data:

Navn
Adresse
E-mail
Telefonnummer
Virksomhedsnavn
Telefonnummer
Oplysninger om afholdte udgifter i dit projekt
Oplysninger fra Statens Kort, OIS, Geus, Krak etc.

4. Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter tilbud eller udført projekt og lignende jævnfør gældende lovgivning, herunder regnskabsloven og hensyn til GrowTeks garantistillelse.

5. Eventuelle kontaktoplysninger (navn og virksomhed og telefonnummer) kan distribueres til GrowTeks underentreprenører af hensyn til gennemførelse af projektet.

6. Ved indledende besigtigelse og undersøgelse og ved udførelse af nogle projekter vil der blive taget situationsbilleder, som bruges i forbindelse med medie- og presseomtale, og på GrowTeks hjemmeside og sociale medier.

7. Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos GrowTek, de offentliggøres ikke, og videresælges eller afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger via formularer på websitet eller ved personlig kontakt.

8. Du har ifølge persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen

9. Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk

Kontakt: GrowTek Entreprise, Tværvejen 6, 5580 Nørre Aaby – tlf. 70 20 20 71 eller på info@growtek.dk