fbpx

Et grønt tag kræver lidt vedligeholdelse – gødning og fjernelse af uønskede ukrudtsplanter

Gødning

I samme sæson som monteringen er der ikke behov for gødskning, da måtterne er gødsket ved levering.

I efterfølgende sæsoner behøver man kun tilsætte gødning 1 – 2 gange om året (april og september). Gødningen skal være NPK 14-3-15. Dosering 1kg pr 100kvm.

Der skal udføres vedligeholdelse 2 gange om året.

Ukrudt

Mængden af ukrudt kommer meget an på det omkringliggende områdes beplantning. Det er en god ide at fjerne ukrudtsplanterne fra det grønne tag, hvis man vil være sikker på, at underlaget ikke tager skade af rødderne fra fx mælkebøtter.

Vanding

Hvis måtterne er lagt i en meget varm periode, anbefaler vi, at man vander regelmæssigt i 2-3 uger efter montering, for at rødderne kan etablere sig.

Sedummåtterne kan tåle perioder uden vand. I så fald kan de se tørre ud. Man kan vande måtterne for at give dem et mere frodigt udseende.

Væksten

I tilfælde af, at der forekommer bare pletter, kan det afhjælpes ved at tilsætte lidt jord og stiklinger, som efterfølgende vandes.

Bladfang

Kontrolleres og renses en gang om året

pH

For at sikre gode vækstbetingelser skal man måle pH-værdien på vækstlaget ca. én gang om året.
– Er værdien for lav, dvs under 6,0, skal man tilsætte kalk.

Slip for at vedligeholde dit grønne tag selv

Lav en serviceaftale med GrowTek Entreprise ApS

Vi kommer forbi 2 gange om året

Kontakt os på

Tlf: 70 20 20 71 

Email: info@growtek.dk

Interesseret?
- lad os ringe til dig... helt uforpligtende!
Jeg vil gerne ringes op
Sender