fbpx

Generel info om grønt tag
Grønne tage bliver en mere integreret del af bymiljøet og anvendes af mange forskellige årsager.
Sedumplanterne optager en del af regnvandet, så kloakken aflastes ved store mængder nedbør.
Pga. fokus på klimaforandringer ønsker mange at vise en miljøvenlig profil, og her er et grønt sedumtag en meget synlig løsning, der kan bringe naturen ind i byen eller få en bygning til at falde godt ind i den omkring liggende natur.

Fordele:

Et grønt tag beskytter det underliggende tagmateriale mod sol og vind og forlænger derved tagets levetid.
Isolerer godt mod både kulde/varme og støj udefra.
Aflaster kloaksystemet ved store mængder nedbør.
Planterne optager en del af regnvandet, hvorefter det bliver returneret til atmosfæren via fordampning.
I byerne kan et grønt tag være med til at køle byen om sommeren, ved at reducere Urban Heat Island (UHI) effekten.
En højere brandmodstand, pga. planternes høje vandindhold.
Bier og andre insekter har stor glæde af flere grønne områder i byerne, hvoraf et grønt tag hjælper bierne med at finde næring.

Grønt tag fra GrowTek

Forudsætninger:

Fungerer bedst ved flade tage eller lave taghældninger, men kan dog monteres på skrå tage, med hældning på op til ca. 45 grader.
Kræver en tagkonstruktion, der kan bære vægten af planterne.
Det er ikke alle lokalplaner, der tillader brug af grønt tag.
Ved skråtaghældninger skal der etableres skridsikring.

Interesseret?
- lad os ringe til dig... helt uforpligtende!
Jeg vil gerne ringes op
Sender