fbpx
Sikker fragt Hurtig levering God kundeservice

Bierne i Europa og USA er ramt af en mystisk massedød, som man kalder ‘Colony Collapse Disorder’. Det har betydet, at der har været hele kolonier, som simpelthen er forsvundet. Og den kraftige reduktion i antallet af bier på verdensplan, er ikke noget man skal tage for let på. 

 

For bier har en utrolig vigtig rolle i vores økosystem. Måske også en mere vigtig rolle, end mange går og tror. Honningbier bestøver cirka 70 ud af de 100 plantearter, der brødføder omkring 90% af jordens befolkning. 

 

Derfor er det vigtigt, at vi gør noget for bierne, så de har nemmere ved at overleve. Og selvom det måske lyder skørt, så du kan hjælpe bierne godt på vej med dit valg af tag. Men det kommer vi til lidt senere. 

Hvorfor er bierne så vigtige?

Mange tænker måske på bier som et irriterende onde, som ovenikøbet kan forvolde dig smerte, hvis du bliver stukket. Men faktum er, at bier er en enormt vigtig del af vores økosystem. Utroligt mange planter er nemlig afhængige af bestøvning fra bier. 

 

Hvis det forfærdelige skulle ske, og alle bier døde, ville vi derfor stå med et stort problem. Vores frugttræer vil i så fald ikke kunne producere frugt i samme mængder, som vi har brug for. Kort sagt, vil mange af vores fødevarer forsvinde. 

 

Derfor er det vigtigt, vi prøver at hjælpe bierne på vej. Hvis du kan gøre leveforholdene for bier bedre omkring din egen bolig, vil du også kunne nyde effekten af det, hvis du har blomster, frugttræer eller andet, som nyder godt af biernes bestøvning. Flere bier i haven vil nemlig være medvirkende til en mere frodig have. 

Hvorfor har bierne det så svært?

Der findes 292 danske arter af bier, og en stor del af dem har rigtig svære levevilkår. Der er således 44% af bi-arterne, der vurderes som rødlistede. At arterne er rødlistede, er et udtryk for, at bierne har det hårdt i den danske natur. Således er 22% af de danske arter enten truede, kritisk truede eller regionalt uddøde. 

 

Men hvorfor har bierne det så svært?

 

Hovedårsagen er, at bierne er truet af tab og forringelse af levesteder, som er der, hvor de skal søge føde og bygge rede. 

 

Der er flere årsager til, hvorfor levestederne i stigende grad forsvinder for bierne. En af de afgørende årsager er manglende biodiversitet. Blandt andet er monokultur et stort problem for bierne. Specielt fordi store dele af landskabet dyrkes af enårige afgrøder eller vedplanter uden værdi for de vilde bestøvere, som bierne er en del af. 

 

Bierne mangler også flere levesteder med vild natur, der kontrolleres af eksempelvis græssende dyr. Vild natur er nemlig ikke nok i sig selv, da den risikerer at tilgro, hvis der ikke er græssende dyr til at holde den nede. Og hvis levestederne tilgror, kan bierne ikke bo der. 

 

Samtidig er der en udbredt mangel på føde for bierne. Det skyldes blandt andet, at mange slår deres græs (for) hyppigt, og det medfører manglende blomstring af bredbladede urter og en generel reduktion af nektar-ressourcerne. Kombineret med et heftigt pesticidforbrug i landbruget, er det svære vilkår at leve under for bierne.

Hvordan hjælper et tag til flere vilde bier i haven?

Hvordan hjælper et sedumtag så til at få flere flere bier i haven? Det er specielt føde-manglen, som et sedumtag vil hjælpe på. 

 

For når du anlægger et tag fyldt op af sedummåtter som denne, skaber du lige pludselig et uforstyrret helle for bierne, hvor de kan samle næring og nektar. Her er ingen græsslåning eller pesticider, som kan ødelægge deres buffet af næring. 

 

Dermed kan et sedumtag være med til at få flere vilde bier i haven. Hvis der kommer flere bier i din egen have, er det både en fordel for de blomster og planter du selv har, men det kommer også mange andre til gode. 

 

Hvis du vil have hjælp til at anlægge sedumtag, kan GrowTek være behjælpelig. Vi etablerer grønne tage på alle typer bygninger såsom eksempelvis skoler, industribygninger, boligblokke og privatboliger. 

 

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud.