Grønne tage

Et grønt tag er en udvidelse af det eksisterende tag, som bygges op af en række forskellige komponenter. Først og fremmest af de karakteristiske sedummåtter med blomstrende stenbedsplanter, græs, geotekstil, drænlag, filter, kanter og afløbssystem. 

Hvis du selv vil anlægge dit grønne tag, skal du huske at investere i støtteskinner, hvis taget har mere end 15 graders hældning. 

Generelt er grønne tage med til at afgive et fornuftigt investeringsafkast, og har mærkbare sociale-, økonomiske og miljørigtige fordele, især for livet i byerne.

Fordele ved grønne tage i det offentlige

Der er utroligt mange fordele, når man vælger at anlægge grønne tage i det offentlige. 

● Æstetik

Når man vælger at anlægge grønne tage i bymæssig bebyggelse, er det en nem og effektiv strategi til at forskønne miljøet, og invitere naturen ind i byen. Samtidig kan de grønne tage, rent arkitektonisk, få bygninger til at passe rigtig godt ind i det omkringliggende miljø. Både hvis det ligger i byen eller ude i naturen. 

Biodiversitet er noget som der snakkes meget om i dagens Danmark, specielt fordi vi ikke har nok af det. Og det kan grønne tage faktiske være med til at udbedre. De gavner nemlig biodiversiteten, og er med til at skabe egnede levesteder for bier og insekter. Arter som ellers har fået sværere og sværere levevilkår de sidste mange år. 

● Støjdæmpning

Et grønt tag kan faktisk også have en støjreducerende effekt på den bygning det ligger på. Specielt de lavfrekvente lyde bliver reduceret ved hjælp af et grønt tag. Et tag af levende stenbedsplanter kan således reducere lyde, både inde og ude, med op imod 40-50 decibel.

● Regnvands-kontrol

Overbelastning af kloakker og oversvømmelser af kældre er blevet et større og større problem i takt med at klimaforandringernes effekt har vist sig. Faktisk kan grønne tage være med til at aflaste kloakkerne, og mindske risikoen for at ende med en oversvømmet kælder. 

De reducerer nemlig afstrømningen af voldsomme skybrud og regnskyl, og forsinker vandafløbet, så der er mindre pres på kloaksystemerne. Om sommeren kan tagene fastholde 70-90% af nedbøren der falder på dem, og om vinteren kan de fastholde 25-40%. 

Med grønne tage opbevares regnvand i planternes voksemedium, og en del af vandet optages af planterne. Herfra returneres en del af det til atmosfæren gennem fordampning.

Grønne tage holder ikke kun regnvand tilbage, men modererer også vandets temperatur og fungerer som naturligt filter for noget af det vand, der løber af.

● Mindsker Urban Heat Island Effect (UHI)

Gennem den daglige fordampning kan planter på lodrette og vandrette overflader afkøle byer i varme sommermåneder. Dermed er de med til at reducere den såkaldte Urban Heat Island (UHI) effekt. UHI er et udtryk for, at store befolkede byer er varmere end de landdistrikter der omkranser dem. Dermed er byerne såkaldte ‘Urban Heat Islands’. 

Varmen kommer fra den energi, som mennesker, biler, busser, toge, bygninger og meget andet tilsammen skaber. 

Specielt bygninger er gode til at holde på varme, hvorved de gør de omkringliggende omgivelserne varmere. Derfor kan man mindske UHI, hvis man anlægger et grønt tag. 

Ved at belægge nogle af de varmeste overflader i bymiljøet (bygningers tage) med grønne plantebaserede overflader, bliver overfladen mindre varm, og dermed vil man mindske UHI. 

Sollys absorberes nemlig af vegetationen, så opvarmningen af overfladen reduceres. 

Derfor er de grønne tage med til at spille en rolle, når det kommer til reducering af udledning af drivhusgasser. Samtidig tilpasser de byområder til et fremtidig klima med varmere somre. 

● Forbedring af luftkvaliteten

Grønne tage kan også være en medvirkende faktor til en bedre luftkvalitet. Planterne på de grønne tage kan nemlig optage luftbårne, forurenende stoffer, og filtrere skadelige gasser, som fx bilernes udstødningsgasser.

Ved hjælp af de grønne tages temperaturregulerende effekt, kan efterspørgslen på varme fra kraftværker mindskes. Dermed kan mængden af CO2-udslip til atmosfæren reduceres. Derfor bliver luftens kvalitet også bedre. 

Grønne tage kan også bidrage til at begrænse gener af støv og partikler, samt reducere spredning af smogpartikler.

● Affaldsforebyggelse

Grønne tage kan reducere behovet for deponering af affald, idet levetiden på byggeriets vandtætningsmembraner af plastik forlænges med det beskyttende lag af sedumplanter. Tagets levetid forlænges, da konstruktionen er mindre udsat for sol og vind.

På lang sigt kan levetiden for varme-, ventilations- og HVAC-systemer ventes forlænget, da forbruget på disse systemer bliver nedsat af de grønne tages isolerende effekt.

● Brandhæmmende

Grønne tage virker også brandhæmmende. De har nemlig meget lavere brændende varmelast – den varmeenergi der udvikles, når et stof forbrænder – end almindelige tage.

Fordele ved grønne tage i det private

Ovenstående fordele kommer os alle til gode som samfund. Men der er også nogle fordele at komme efter som privat forbruger, når du anlægger grønne tage.

En af de store fordele er, at når du anlægger et grønt tag på en bygning, vil den blive mere energieffektiv. Dermed kan du spare penge på både opvarmning og nedkøling af bygningen. 

Det kan du, fordi grønne tage er med til at moderere temperaturen på bygningen. Om sommeren beskytter den mod den høje varme, og mindsker behovet for afkøling. Om vinteren isolerer den mod varmetab, og mindsker behovet for opvarmning. 

Faktisk viser forskning fra National Research Council Canada, at et omfattende grønt tag reducerede det daglige behov for klimaanlæg om sommeren med over 75%. 

Hvis du bor i et område, hvor oversvømmelser er et hyppigt problem ved store regnfald, kan de grønne tage også hjælpe dig. Dels er den vandabsorberende effekt med til at mindske trykket på kloaksystemet, men det mindsker også risikoen for at din egen kælder eller stue ender med at stå under vand.
Så for at opsummere, er grønne tage både et sundt bidrag til klimaforbedringer, men det kan også være en sund hjælp til din egen pengepung. 

Vi bør i samfundet være mere klimabevidste. Growtek er den nødvendige viden og ressourcer til at gå grønnere veje, men det kræver at både private og virksomheder aktivt går ind i kampen. Et eksempel på områder, hvor virksomheder burde gøre mere, er i udviklingen af produkter. Lige nu er det primære fokus på profitoptimering, men de burde nok fokusere mere på robust design. Det handler i alt sin enkelthed om, at produkterne skal udvikles til at holde længere og produceres med bæredygtige materialer.