Den nye Laboratorie- og Logistikbygning på Bispebjerg Hospital har fået etableret et fint grønt Sedumtag fra GrowTek Entreprise ApS.

Patienter og naboer til Bispebjerg Hospital har fået en smuk, grøn og frodig udsigt, frem for et kedeligt sort tag at se på.

Sedumplanterne optager en del af regnvandet, og fungerer samtidig som et filter, der forsinker regnvandet i at nå til tagrenden. Ved store mængder regn hælper det grønne tag med at aflaste kloaksystemerne, så de bedre undgår oversvømmelser.

Du kan læse mere om Bispebjerg Hospitals grønne tag  her

Bispebjerg Hospital var så begejstrede for deres nye grønne tag, at de lavede en video om projektet.

Se bare her: